/
KRAJOBRAZ REKRUTACJI A COVID-19
 vol. 2

Employer Branding 
vs. strategie sourcingu
Bezpłatne opracowanie
/
Jak zmienia się rynek rekrutacyjny i jak Employer Branding wspiera działania rekrutacyjne w czasie pandemii.
EB vs. strategie sourcingu
/
Poznaj 5 kluczowych wniosków z wakacyjnej dyskusji w gronie ekspertów HR, EB i rekrutacji na temat tego jak pandemia wpływa na strategie EB oraz sourcingu. Jakie korzyści przyniosła obecna sytuacja, a z jakimi wyzwaniami przyszło nam się mierzyć? 
5 kluczowych wniosków
/
ekspert EB jako moderator
/
Komentarze Pauliny Mazur która facylitowała dyskusję.
Komentarze przedstawicieli firm z sektora IT, usług, centrów BPO, gastronomii i rekrutacji.
6 wiodących firm
/
Opracowanie to podsumowanie wakacyjnej dyskusji online w ramach projektu realizowanego przez firmę DOTWAY i Indeed. 
Co znajdziesz w środku?
Pandemia a rynek pracy, zmiany w zachowaniach kandydatów, powrót do biura i zmiany w EB.
Pobierz opracowanie!
/
Anna Rząca
Uczestnicy pozytywnie ocenili format spotkania, ciekawą tematykę, otwartość oraz świetną facylitację. W przeciwieństwie do webinarów, format dyskusji panelowej pozwolił na merytoryczną, ale swobodną wymianę poglądów i doświadczenia.
DOTWAY co-founder
/
DOTWAY co-founder
Paulina Maslich
W komentarzach po spotkaniu uczestnicy docenili różnorodność biznesów oraz branż w dyskusji, a tym samym i poglądów. Była to też możliwość dyskusji o wspólnych problemach i różnych sposobach ich rozwiązywania.
O feedback poprosiliśmy każdego z uczestników. 
Co docenili uczestnicy dyskusji?
All Rights Reserved
Copyright 2020
DOTWAY L&D SOLUTIONS
Zapraszamy do inspirującej lektury!